Hello, I'm Michal Takac.

Full-stack Web Developer.